Po dvoch týždňoch naspäť v Dolnom Hričove

2.kolo Slovenského pohára na nás čakalo opäť na letisku v Dolnom Hričove. Štartovali sme v zostave:

Juniori: Adam Vrbik, Matúš Koleják

Kadeti: Samuel Novák, Juraj Vrbik, Simon Gottstein

Mladší žiaci: Oliver Samák

Najviac sa darilo Simonovi ktorý vyhral kategóriu kadetov a na stupňoch ho doplnil na 3.mieste Samuel Novák.

Výsledky

Juniori:

12.miesto – Adam Vrbik

Kadeti:

1.miesto – Simon Gottstein

3.miesto – Samuel Novák

12.miesto – Juraj Vrbik

Mladší žiaci:

14.miesto – Oliver Samák